İktisat Sohbetleri VI

İktisat Sohbetlerinin altıncısı Arş.Gör.Dr. Mustafa YAPAR'ın "Seçilmiş Senaryölar Üzerinden Enerjini...

İktisat Sohbetleri-V

İktisat Sohbetlerinin beşincisi Dr. Öğr.Üyesi Oğuzhan SUNGUR'un güncel bir konu olan "Türkiye'de Döv...

İktisat Sohbetleri-IV

İktisat Sohbetlerinin dördüncüsü 06/04/2022 tarihinde bölüm öğretim elemanlarının katılımıyla g...

İktisat Bölümü İstihdam Olanakları-II

İktisat Bölümü İstihdam Olanakları etkinliklerinin ikincisi öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşti...