Genel Bilgiler

İktisat Bölümümüz 08.04.2008 tarih ve 13602 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci ile öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüz İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi ve Ekonometri olmak üzere beş anabilim dalı kapsamında bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrenim süresi 4 yıl olup eğitim dili Türkçe’dir. Bölüm akademik kadromuz 2 profesör, 3 doçent, 7 doktor öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.
 
İktisat Bölümü olarak temel gayemiz İktisat kuramına hakim, Türkiye ve dünya ekonomisinde gerçekleşen gelişmeleri analiz edebilen ve yorumlayabilen, istihdam edilmeleri muhtemel alanlarda gereken donanımlara sahip iktisatçılar yetiştirmektir. Bu amaçla mikro iktisat, makro iktisat, uluslararası iktisat, para teorisi ve politikası, iktisat tarihi, iktisat politikası, dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi gibi birçok temel iktisat derslerinin yanı sıra kariyer hedefleri doğrultusunda istatistik, ekonometri, muhasebe, maliye, işletme ve hukuk gibi farklı disiplinlerden de kendilerini geliştirmelerini sağlayacak dersler öğrenim hayatları boyunca öğrencilerimize sunulmaktadır.
 
İktisat bölümü öğrencilerimiz ikili anlaşmaların sağlandığı yurtiçi ve yurtdışındaki birçok üniversitede Erasmus, Farabi ve Mevlana Programları çerçevesinde öğrenci değişim programlarına katılabilmektedir. Bu programlar sayesinde öğrencilerimize hem ulusal hem de uluslararası eğitim ve araştırma deneyimi kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.
 
İktisat Bölümü mezunlarımız hem kamu sektöründe hem de özel sektörde istihdam imkanı bulabilmektedirler. Bölümümüzden aldığı eğitim ile birlikte gerekli diğer koşulları da yerine getirerek kaymakamlık ve idari hâkimlik gibi mesleklerin yanında, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, denetmen ve müfettiş gibi farklı pozisyonlarda iş imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız sanayi, ticaret, finans, bankacılık, dış ticaret, sigortacılık, turizm, ulaştırma ve lojistik, danışmanlık, denetim gibi daha birçok alanda hizmet veren kuruluşlarda çalışabilir; ayrıca belirli staj ve çalışma süresi koşullarını yerine getirdikten sonra serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir ve gümrük müşaviri olabilirler.
 
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız ALES sınavından ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilir ve akademik kariyer seçeneğini değerlendirebilirler.

Bölüm Başkanı        : Prof.Dr. Ali Rıza SANDALCILAR
Bölüm Başkan Yrd. : Dr.Öğr.Üyesi Özgül BİLİCİ
Bölüm Başkan Yrd. : Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan SUNGUR
Bölüm Sekreteri       : Hasan AZAK
Adres                         : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü RİZE  / TÜRKİYE
Telefon                      : 0.464.223 58 64 / 5067
E-posta                      : iibf.iktisat@erdogan.edu.tr