İktisat Bölümü Anabilim Dalları

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında uluslararası iktisat, iktisadi büyüme, iktisadi kalkınma, dünya ekonomisi, bölgesel iktisat, dış ticaret işlemleri, gümrük uygulamaları, iktisadi planlama, ekonomik bütünleşmeler ve AB, uluslararası finans, uluslararası ekonomik kuruluşlar gibi dersler verilmektedir.

Akademik Kadro
Prof.Dr. Alaattin KIZILTAN (ABD Başkanı)
Prof.Dr. Ali Rıza SANDALCILAR
Doç.Dr. Ali ALTINER
Dr.Öğr.Üyesi Özgül BİLİCİ
Arş.Gör.Dr. Tunahan HACIİMAMOĞLU
Arş.Gör. Doğan KEŞAP
İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
İktisat Teorisi Anabilim Dalında mikro iktisat, matematiksel iktisat, oyun teorisi, tarım ekonomisi, davranışsal iktisat, çalışma ekonomisi, yönetim ekonomisi, doğal kaynaklar ekonomisi, refah ekonomisi, bilgi ekonomisi, kamu ekonomisi gibi dersler verilmektedir.

Akademik Kadro
Dr.Öğr.Üyesi Emrullah ÖZDEN (ABD Başkanı)
Doç.Dr. Elif KARAÇİMEN
Dr.Öğr.Üyesi Vildan YAVUZ
Arş.Gör.Dr. Ahmet USTA
Arş.Gör. Harun SARAÇ
İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
İktisat Politikası Anabilim Dalında makro iktisat, para teorisi ve politikası, iktisat politikası, maliye politikası, politik iktisat, enerji ekonomisi, finans matematiği, turizm ekonomisi, sağlık ekonomisi, finansal ekonomi, ulaştırma ekonomisi gibi dersler verilmektedir.

Akademik Kadro
Doç.Dr. Salih TÜREDİ (ABD Başkanı)
Dr.Öğr. Üyesi Haydar KARADAĞ
Dr.Öğr.Üyesi Emre ÜRKMEZ
Arş.Gör.Dr. Mustafa YAPAR
İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI
İktisat Tarihi Anabilim Dalında iktisat tarihi, iktisadi düşünceler tarihi, iktisadi sistemler, Osmanlı iktisat tarihi, Türkiye ekonomisi, İslam ekonomisi gibi dersler verilmektedir.

Akademik Kadro
Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan SUNGUR (ABD Başkanı)
Arş.Gör.Dr. Sema KELEŞ YILDIZ
EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
Ekonometri Anabilim Dalında ekonometri, zaman serileri analizi, uygulamalı ekonometri, istatistik gibi dersler verilmektedir.

Akademik Kadro
Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk BÖLÜKBAŞI (ABD Başkanı)
Arş.Gör. Vildan AYGÜN ALICI